prezis

Ina part da nossa missiun ei, da saver porscher a nossa clientella prezis aschi favoreivels sco pusseivel. Nos prezis d’electrizitad ein vegni alzai la davosa gada igl onn 2007, e quei suenter ch’ils prezis eran buca pli vegni alzai dapi igl onn 1996. Ils cuosts da cumpra d’energia eran vegni alzai entras nies furnitur ed entras la liberalisaziun dil marcau d’energia igl onn 2007 ed era la carischia va buca senza problems sper nus ora, aschia che nus essan stai zungiai d’alzar las tarifs sin igl emprem da schaner 2007. Sigl 1 da schaner 2015 havien nus puspei saviu sbassar las tarifas per 10%. Sin l’entschatta 2018 havein nus sbassau la taxa da basa denter 16% e 33% – dependent dalla colligiaziun. Per igl 1. da schaner 2023 sco era 2024 essan nus vegni sfurzai entras las turbulenzas sils marcaus d’energia d’augmentar il prezi d’energia en media per 3 raps/kwu (2023) resp. 5.4 raps/kwu (2024).

Ils dumbraders vegnan legi giu inagada ad onn, quei succeda normalemein duront il meins da december. Duront la stad tarmettin nus tier in quen aconto. Il schaner suonda lu il quen final.

fegl da prezis SOEL 2024

informaziun prezis 2024

tarifas photovoltaik

tarifas colligiaziun

designaziun electrizitad 2023

fegl da prezis SOEL 2023

informaziun prezis 2023

fegl da prezis SOEL 2022

designaziun electrizitad 2021

fegl da prezis SOEL 2021

designaziun electrizitad 2020

fegl da prezis SOEL 2020

designaziun electrizitad 2019

fegl da prezis SOEL 2019

designaziun electrizitad 2018

fegl da prezis SOEL 2018

fegl da prezis SOEL 2017

fegl da prezis SOEL 2015

fegl da prezis SOEL 2014

fegl da prezis SOEL 2013

fegl da prezis SOEL 2012

fegl da prezis SOEL 2011

Administraziun

Societad Ovra electrica Lumbrein

Vigela 1C
7148 Lumbrein

Tel. 081 936 88 00

email hidden; JavaScript is required

survetsch da pichet 24 uras

Tel. 081 931 31 03


Impressum
Protecziun da datas